พรีม่ากรุ๊ป ผุดรีสอร์ทหรูระดับ 5 ดาว “Ana Anan Resort & Villa Pattaya ”

พรีม่ากรุ๊ป เปิดตัว “อาณา อานันท์ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า พัทยา” Ana Anan Resort & Villa Pattaya รีสอร์ทหรูระดับ 5 ดาว เลขที่ 288 ซ.นาจอมเทียน 20 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งในงานได้รับเกียรติจากนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในงาน ท่ามกลางแขกเหรื่อจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรมคับคั่ง อาทิ นางสุกุมล คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ดร.สันตศักย์ (จรูญ) งามพิเชษฐ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายบรรลือ กุลละวิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นายชาญยุทธ เฮงตระกูล อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อดีตผู้บริหารเมืองพัทยา

“Ana Anan Resort & Villa Pattaya” เป็นรสีอร์ตระดับห้าดาวของครอบครัวอนันต์จิตสุภา ครอบครัวที่ทำธุรกิจโรงแรมในเมืองพัทยามามากว่า 20 ปี และเป็นคนพัทยาแต่ดั้งเดิม ชื่อของรีสอร์ตนั้นเป็น การนำพยางค์ต้นของนามสกุลที่เป็นภาษาอังกฤษมาใช ้ANANCHITSUPA >>> ANAN >>> ANA ANAN และความหมายของ อาณา อานันท์ คือดินแดนแห่งความสุข….ที่รอให้ทุกท่านมาสัมผัส

เนื่องจากครอบครัวอนันต์จิตสุภามีความผูกพันธ์กับเมืองพัทยา เกิดและโตที่พัทยา ทำธรุกิจและ อาศัยอยู่ที่พัทยา จึงต้องการนำเสนอภาพลักษณ์อันดีงามของเมืองพัทยาสู่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและ ต่างประเทศ 

อาณา อานันท์ จึงเป็นรีสอร์ตระดับห้าดาวที่มีการบริการแบบมาตรฐาน อบอุ่นแบบไทย และนำเสนอ ของดีเมืองพัทยา ไมว่าจะเป็น เมนูอาหารดั้งเดิมของเมืองพัทยา เช่น ปลาหมึกน้ำดำ การใช้วัสดุท้องถิ่นเช่น งานจักรสานมาตกแต่งห้องพักและดึงธรรมชาติที่สวยงามของเมืองพัทยาเช่น หาดทราย ป่าโกงกาง คลอง น้ำเมาเข้ามาเป็นสว่นหนึ่งของรีสอร์ตเพื่อให้ทุกๆท่านที่เขา้มาใน อาณา อานันท์ มีแต่ความสุข รอยยิ้มและ เสียงหัวเราะ