พุทธนครธรรม พระนางเจ้าจามเทวี

“สถานที่นี้ เป็นสถานที่ที่ #พระนางจามเทวี ประสงค์จะถวายให้เป็นผืนแผ่นดินแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นสถานที่ที่พระองค์จะทรงหยั่งราก #พระพุทธศาสนาแ ละใช้เป็นเรือสำเภาทองในการรอรับลูกหลานที่หนีร้อนมาพึ่งเย็น เป็นร่มเงาที่จะสงบจิตใจให้มีสติปัญญา ในเวลาที่จิตใจเกิดความสับสนวุ่นวายทางโลก หรือประสบเหตุภัยพิบัติ เป็นสถานที่ที่แม่ (พระนางจามเทวี) เอาไว้คอยต้อนรับลูกหลานทุกคน ทุกฐานะ ไม่ว่าจะยากดีมีจน ก็สามารถเข้ามาพักพิงอาศัย ณ สถานที่แห่งนี้

ซึ่งเปรียบเสมือนบ้านที่ลูกหลานของแม่จะได้เดินทางกันเข้ามาในยามที่ตนมีทุกข์ หรือมีสุขก็ดี ได้มาปฏิบัติเพิ่มพูนบารมี หากผู้ใดเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวพันกับแม่ เมื่อได้มาปฏิบัติ ณ สถานที่แห่งนี้ พวกเขาจะได้รับพลังแห่งบุญที่เคยได้สร้างกุศลร่วมกันเอาไว้ และได้ทวีฐานบุญเก่าให้เพิ่มขึ้น แม้ว่าในอดีต แม่เคยได้สร้างวัดวาอารามไว้มากมาย แต่ก็เป็นสถานที่ที่มีกฏระเบียบเคร่งครัด ก็อาจจะทำให้ลูกหลานเกิดความไม่สะดวก เพราะเป็นสถานที่ของพระสงฆ์ เพราะลูกหลานยังไม่ได้บวช หรือว่าวัดบางแห่งก็ไม่สามารถรับฆราวาสเข้าไปพักพิงได้”

“ถึงวาระแล้วที่ลูกหลานจักต้องเดินทางเข้ามา เพื่อทำตามหน้าที่ของตนที่เคยได้ตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้ แม่มีเวลาไม่มากนัก เวลาของแม่นั้นถูกกำหนด ให้เสด็จลงมาเพื่อนำพาลูกหลานสู่เรือสำเภาทอง แม่ต้องการให้ลูกหลานได้ขึ้นเรือกัน ไม่ต้องการปรารถนาจะทิ้งผู้หนึ่งผู้ใดเอาไว้ ความจงรักภักดีไม่เคยเสื่อมคลาย แม่รู้แจ้งประจักษ์แก่จิตตน”“วาระนี้เป็นวาระที่ยิ่งใหญ่ ขอให้ลูกหลานจงรวมจิตเป็นหนึ่ง จงตั้งมั่น ประสานแรงศรัทธาเข้าสู่ร่วมกัน จะน้อมนำสิ่งอันเป็นปึกแผ่นแห่งพระพุทธศาสนาไว้ ณ สถานที่อันสำคัญยิ่งเมื่ออดีตกาล ได้เป็นสถานที่ปฏิบัติแห่งแม่ เป็นพระนคร #พุทธนครธรรม

ขอให้ลูกหลานจงรวมพลังจิตกัน เมื่อเราได้มองหน้ากัน ได้พบกัน แม้เป็นเพียงครั้งแรก เราจะมีความคุ้นเคยที่เป็นปีติคล้ายว่ารู้จักกันมานานแสนนาน เป็นสายใยแห่งศรัทธาที่เราเคยบุกป่าฝ่าอุปสรรคต่างๆนานัปการ พี่น้องของเราทั้งหลายไม่เคยทิ้งกัน ขอให้ลูกหลานจงรักใคร่สามัคคี ประสานจิตให้เป็นหนึ่ง #พุทธนครธรรม จะสำเร็จด้วยมือลูกหลานแห่งแม่ ลูกหลานผู้ซึ่งมีสติปัญญาเป็นเลิศ ล้วนแต่เป็นนักปราชญ์ที่แม่ไว้วางใจ แม่ก็ขออนุโมทนาในทุกสิ่งที่ลูกหลานได้กระทำกัน ขออานิสงส์ผลบุญจงย้อนกลับมาช่วยลูกหลานแห่งแม่ให้ได้มาซึ่งความสำเร็จ และนำพาลูกหลานกลับสู่พุทธนครธรรม ณ สถานที่แห่งนี้”

ขอขอบคุณ Facebook: https://www.facebook.com/Chammadhevi/

เชิญชวนร่วมงาน สมโภชพระเจดีย์ชัยยะมงคล

ขอเชิญลูกหลานผู้ศรัทธาในพระนางเจ้าจามเทวี และพุทธศาสนิกชน ร่วมงานฉลองสมโภชพระมหาเจดีย์ชัยยะมงคล ณ วัดดอยม่อนนครธรรม จ.ลำพูนจึงใคร่ขอเชิญชวนผู้มีจิตเมตตา ร่วมเป็นเจ้าภาพในวาระอันมหามงคลนี้ ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 334-489105-0 ชื่อบัญชี วัดศรีบุญเรือง (เพื่อบูรณะวัดดอยม่อนร้าง)🙇จงโปรดร่วมกันเป็นสะพานบุญ โดยการแชร์คลิปนี้ให้แก่กัลยาณมิตรญาติธรรมของท่านโดยถ้วนหน้าขอพระบารมีแห่งพระแม่เจ้าจามเทวี ได้โปรดคุ้มครองรักษาอวยชัยให้แก่ทุกท่านเทอญอนุโมทนาสาธุ🙏🙏🙏

โพสต์โดย พุทธนครธรรม พระนางเจ้าจามเทวี เมื่อ วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2019