ศูนย์เอคโค จัดงาน “เข้าใจ LGBT” (LGBT Public Awareness)

ศูนย์เอคโค ภายใต้สถาบันวิจับวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทหารไทยสหรัฐ (AFRIMS) ร่วมกับฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา

และองค์กรภาคี ภาครัฐ เอกชน และภาคธุรกิจกว่า 30 องค์กร รวมถึง กลุ่มเครือข่ายบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศในชุมชนเมืองพัทยา จัดกิจกรรมรณรงค์สาธารณะ ภายใต้ชื่องาน “เข้าใจ แอลจีบีที” หรือ LGBT Public Awareness ณ กิจกรรมชั้น G ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อเป็นการเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการทำงานและสร้างสรรค์กิจกรรมรณรงค์ต่อสาธารณะ ในประเด็นการส่งเสริมสนับสนุนสิทธิด้านสุขภาพ ประชาสัมพันธ์ศูนย์เอคโค และแนะนำบริการสุขภาพ ด้านต่างๆ ในพื้นที่พัทยา แก่บุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการช่วยวดอัตราการแพร่ระบายของเอชไอวีและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องสิทธิทางเพศต่อประชาชนทั่วไป

IMG_1164-tile

สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการจัดเวทีเสวนา ในห้วข้อ “การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ สำหรับกลุ่ม LGBT และแนวคิด “Fast Track City” จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนเมือง และผู้แทนภาคประชาสังคม นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการความรู้เรื่องด้านต่างๆ ความเข้าใจโดยองค์กรภาคีต่างๆ