สวนนงนุชจับมือ ENAPTER โชว์พลังงานสะอาดแห่งอนาคต บนพื้นที่กว่า 1,500 ไร่

สวนนงนุชร่วมกับบริษัท Enater ผู้ผลิต Hydrogen Electrolyser จัดงานแสดงการใช้ไฮโรเจนเป็นระบบกักเก็บพลังงานบนพื้นที่ส่วนของสวน 1,500 ไร่ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการสร้างระบบพลังงานอิสระที่เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าหลักของประเทศ

นายกัมพล ตันสัจจา ผู้บริหารสวนนงนุชมีความมุ่งมั่นและเชื่อมั่นในเทคโนโลยีไฮโดรเจน โดยบริษัท Enapter แสดงการสร้างไมโครกริดที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และมีไฮโดรเจนเป็นระบบกักพลัง ซึ่งงานนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัปดาห์การประชุมไฮโดรเจนที่เรียกว่า The Big Thing นายกัมพลกล่าว่า เราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างตัวอย่างและให้ความรู้ เพื่อมุ่งสู่อนาคตของการใช้พลังงานที่ปราศจากการปล่อยมลพิษและก๊าซเรือนกระจก และนายกัมพลยังกล่าวต่ออีกว่า ไฮโดรเจนสะอาดที่ผลิตจากพลังงานทดแทนเป็นทรพยากรที่มีมูลค่าที่ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าจะเป็นอนาคตของการกักเก็บพลังงาน

นายเซบาสเตียน ยุสตุส ชมิดท์ ประธานกรรมการบริษัท Enapter สำหรับการจัดประชุมสาธิตการสร้างระบบ กริด ในครั้งนี้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการสร้างระบบพลังงานอิสระที่ไม่เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าหลักของประเทศ อีกทั้งเพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้ไฮโดรเจนอย่างปลอดภัย เพื่อให้เป็นพลังงานทางเลือกและร่วมกันสร้างระบบพลังงานโซลาร์ไฮโดรเจนที่สวนนงนุช

ด้วยสวนนงนุชเป็นสวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนที่มีชื่อเสียงระดับโลกเป็นสวนที่เป็นที่รู้จักในการเป็นศูนย์วิจัยพันธ์ุพืชที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรักษาพันธุ์พืชและดอกไม้ และยังเป็นสถานที่จัดงานพืชสวนระดับโลกอยู่เป็นประจำ ดังนั้นสถานที่แห่งนี้จึงเหมาะสมอย่างมากที่จะใช้แสดงระบบของ Enapter

ทั้งนี้จึงเชื่อว่าไฮโดรเจนเป็นเทคโนโลยีที่จะทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและจะมีผลอย่างมากต่อระบบพลังงานในอนาคต และรักษาสภาพแวดล้อมของโลก ซึ่งพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานที่มีราคาถูกและมีอยู่อย่างแพร่หลาย ระบบกักเก็บพลังงานไฮโดรเจนเป็นเทคโนโลยีที่สามารถกักเก็บพลังงานได้เป็นเวลานาน