ฮิลตัน พัทยา จัดกิจกรรมส่งเสริมวันสตรีสากล

ในปัจจุบัน ผู้หญิงได้ก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญในสังคมมากขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรผู้หญิงให้เป็นที่ยอมรับ ได้รับการปฏิบัติอย่างมีเกียรติ และเท่าเทียม

โรงแรมฮิลตัน พัทยา จึงจัดกิจกรรมสัปดาห์สตรีสากลขึ้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทัศนะ และความสามารถทางด้านต่างๆ โดยสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา และส่งเสริมบุคคลากรหญิงเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำขององค์กรต่อไป

Hilton-Pattaya_International-Women's-Week-02

Hilton-Pattaya_International-Women's-Week-03

กิจกรรมพิเศษต่างๆ ถูกจัดขึ้นตลอดสัปดาห์ ได้แก่ การจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ทางด้านสุขภาพ, การอบรมเทคนิคการแต่งหน้า โดยผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม, การบริจาคเสื้อผ้าและข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่มูลนิธิพัฒนาการคุ้มครองเด็ก บ้านครูจา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี, การพูดคุยและปรึกษาปัญหาสุขภาพของผู้หญิง จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ และการร่วมรับประทานอาหารกลางวันมื้อพิเศษ ที่เน้นวัตถุดิบที่มีประโยชน์และเมนูเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้หญิง

ท้าลอง BIG BASH เบอรเกอร์ไซส์บิ๊ก

ชิมวนไป มาที่นี่นอกจากจะพักสบา...

อันนาพาเที่ยว พักกินหรู ติดหาด “เมอเวนพิค พัทยา”

น้องอันนาแอนด์เดอะแกงค์มาแล้วค...