เปิดงาน “ม่วนอีหลี ของดีเมืองบั้งไฟ ยโสธรสู่เมืองชล”

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธรจัดงาน “ม่วนอีหลี ของดีเมืองบั้งไฟ ยโสธรสู่เมืองชล” งานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดยโสธร

โดยมีร้านค้าร่วมออกร้านจำนวน 40 ร้าน แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อาทิ หมอนขิด เครื่องจักสาน ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ พวงมาลัยข้าวตอก ปลาส้ม น้ำพริกและสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย ระหว่างวันที่ 8 – 12 สิงหาคม 2561 รวมระยะเวลาจำนวน 5 วัน ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี โดยได้จัดใหมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานในพิธีเปิด กล่าวว่า “จังหวัดยโสธรเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีคุณภาพ และมีความหลากหลาย ทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาดังเดิม เช่น หมอนขิด เครื่องจักสาน ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ พวงมาลัยข้าวตอกซึ่งมีหนึ่งเดียวในโลก และนอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดยโสธร มาเป็นเวลานับสิบ ๆ ปี ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย พืชผักสมุนไพร

และที่เป็นอับดับหนึ่งของจังหวัดยโสธร คือ ข้าวหอมมะลิ ที่ได้มาตรฐานรับรองในระดับสากล ซึ่งส่งขายไปทั่วโลกและขณะนี้จังหวัดยโสธรก็มีเป้าหมาย อย่างชัดเจน ในการขยายพื้นที่ปลูก สร้างเสริมมาตรการรับรอง ผลผลิตที่เป็นอินทรีย์ เพื่อสร้างอาหารและสิ่งดีๆ เพื่อสุขภาพของผู้บริโภค ภายใต้วิสัยทัศน์ว่า “ยโสธร เมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”

ท้าลอง BIG BASH เบอรเกอร์ไซส์บิ๊ก

ชิมวนไป มาที่นี่นอกจากจะพักสบา...

อันนาพาเที่ยว พักกินหรู ติดหาด “เมอเวนพิค พัทยา”

น้องอันนาแอนด์เดอะแกงค์มาแล้วค...