โรงแรมแคนทารี โคราช คว้ารางวัล “Guest Review Awards for 2017”

นายมกริน พรหมโยธี ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแคนทารี โคราช (คนกลาง) และทีมงานระดับหัวหน้างาน ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่โรงแรมฯ ได้รับรางวัล “Guest Review Awards for 2017” จาก เว็บไซต์ www.booking.com ด้วยคะแนนรวมเฉลี่ย 8.6 จากคะแนนเต็ม 10 ซึ่งเป็นผลจากการทำงานเป็นทีมอย่างทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจของพนักงานทุกระดับ และทีมผู้บริหาร ณ โรงแรมแคนทารี โคราช เมื่อเร็วๆ นี้