Wet & Wild 2018👙💦 ตอน THANK GOD, IT’S RHINO DAY!!!”

ใกล้เข้ามาแล้ว!!! เทศกาลดนตรีกลางสายน้ำที่ทุกคนรอคอย Wet & Wild 2018👙💦 ตอน THANK GOD, IT’S RHINO DAY!!!”🦏 มาแรดกันให้โลกสะเทือนไปกับศิลปินกว่า 40 ชีวิต ครบทุกรส มันส์ทุกแนว พร้อม 5 โซนความสนุกรอบทิศทาง

ใครยังไม่มีบัตรรีบกดด่วน! ที่ www.werticket.com

แล้วมามันส์แบบน้ำสาดกระจายไปด้วยกัน
7 กรกฎาคมนี้ 📍Cartoon Network Amazone พัทยา

#wetandwild2018
#lazerface
#lazerfaceentertainment
#TGIR