Wonderfruit Festival 2019

วันเดอร์ฟรุ๊ต ปีที่ 6 ชูคอนเซ็ปต์ ป๊อบอัพซิตี้ การสร้างเมืองในอุดมคติตามวิถีความยั่งยืน

ซึ่งทาง บริษัท สแครทช์ เฟิร์สท์ จำกัด ต้องการจำลองเมืองพัยาให้เป็นเมืองที่จะเชื่อมโยงผู้คนร่วมแสดงพลังในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ที่จะส่งผลต่อสังคมและโลกใบนี้ ทางเรามีความตั้งใจที่จะออกแบบทุกองค์ประกอบพื้นฐานของเมืองด้วยแนวคิดใหม่ๆ ที่ให้แรงบันดาลใจ และมีประสิทธิภาพ ด้วยความมุ่งมั่นที่อยากสร้างพื้นที่ที่ทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการทำสิ่งดีๆ

โดยภายใน ป๊อปอัพซิตี้ ผู้ที่เข้ามาร่วมงานจะได้สัมผัสไลฟ์สไตล์ความยั่งยืนตั้งแต่เริ่มออกเดินทางเพื่อมาร่วมงาน ในปีนี้เหล่าวันเดอร์เรอร์จะสามารถคำนวนปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่จะเกิดขึ้นจากการเดินทางของตนเองได้บนเว็บไซต์ของวันเดอร์ฟรุ๊ต โดยคำนวนจากระยะทาง ประเภทยานพาหนะ และจำนวนผู้โดยสารเพื่อทราบปริมาณคาร์บอนที่คุณสร้างขึ้น ซึ่งสามารถทำการชดเชยคาร์บอนที่ผลิตขึ้นนี้ได้ ด้วยการสนับสนุนคาร์บอนเครดิสของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งจะเป็นกำลังสนับสนุนในการดูแลรักษาผืนป่าดอยตุง เพื่อให้คงสถานะแหล่งดูดซับคาร์บอนไปอีกอย่างน้อย 20 ปีข้างหน้า ซึ่งในระยะเวลาดังกล่าว ป่าต้นน้ำบนดอยตุง จะสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนได้มากถึง 2 ล้านตันคาร์บอนเทียบเท่า

นอกจากนี้วันเดอร์ฟรุ๊ตยังคงมุ่งมั่นลดปริมาณขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นภายในงาน โดยใช้นโยบายงดเว้นแก้วพลาสติกประเทศใช้ครั้งเดียวทิ้งอย่างเข้มงวด ซึ่งให้ผู้เข้าร่วมงานนำภาชนะบรรจุอาหารและเครื่องดื่มติดตัวมาเข้าได้โดยระบุให้เป็นอีกหนึ่งระเบียบและข้อปฎิบัติที่จำเป็นต้องทำเมื่อมาร่วมงานวันเดอร์ฟรุ๊ต รวมไปถึงระบบการขายเครื่องดื่มในงานก็จะไม่มีการเสิร์ฟแบบใส่แก้วที่ใช้แล้วทิ้ง โดยร้านค้าภายในงานจะรินใส่แก้วที่พกติดตัวมา เพื่อลดขยะภายในงาน นอกจากนี้ยังมีจุดเติมน้ำฟรี ตลอดจนจุดล้างทำความสะอาดภาชนะตั้งรับรองไว้ทั่วงานอีกด้วย….